Jenaplanschool De Feniks

Adres: 

Acaciastraat 11/29
9000 Gent
09 226 17 06
defeniks@gent.be
www.jenaplanschooldefeniks.be

Contactpersonen: 

Sofie Strobbe, directie

Voorstelling: 

De Jenaplanschool: een boeiende leef- en werkgemeenschap.

Jenaplanschool De Feniks is een methodeschool die het kind en zijn interesses centraal stelt. De doelstellingen worden niet enkel bepaald door de algemene ontwikkelingsdoelen en eindtermen, maar ook door de mogelijkheden en interesses van het kind.

In De Feniks wordt het begrip “leren” ruim opgevat: leren heeft te maken met het ervaren van natuur en cultuur en met het ontmoeten van mensen. Via vier basisactiviteiten (spreken, spelen, werken en vieren) probeert de school het kind te begeleiden wanneer het de wereld ontdekt, beleeft en ordent. Dit realiseren we met behulp van projectwerk in al zijn facetten, cursorisch taal- en rekenonderricht en een rijk aanbod aan muzische activiteiten.

In De Feniks doorlopen de kinderen de hele basisschool in vijf zogeheten stamgroepen, die heterogeen samengesteld zijn. In deze stamgroepen, met telkens twee leeftijden bij elkaar, leert het kind omgaan met verschillen in mensen, tempo’s, interesses en mogelijkheden.

De school beschikt over een vernieuwd gebouwencomplex met moderne refter, ruime speelplaatsen en een computerklas. We bieden geïntegreerde openluchtklassen en individuele opvolging door een ambulante leerkracht. De leerlingen nemen deel aan cultuurprojecten met kunstenaars, sportactiviteiten en het milieu-opvoedingsproject.

Schooluren: 

8u20 - 11u55 (ook op woensdag)
13u30 - 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voor- en nabewaking in de school zelf.
Voorbewaking vanaf 7u (kleuters) of 7u30 (lagere school).
Nabewaking tot 18u (ook op woensdag).