Daltonschool De Lotus

Adres: 

Grensstraat 202
9000 Gent
09 226 11 237
delotus.dir@gent.be
www.delotus.be

Contactpersonen: 

Daniël Medo, directeur

Voorstelling: 

Onze school kiest voor Daltononderwijs, omdat het schoolteam een bepaalde visie heeft op de maatschappij. In onze maatschappij moet je als mens goed kunnen functioneren en als individu sterk staan. Deze visie willen we toepassen in de opvoeding van onze kinderen. Die visie is terug te vinden in de algemene uitgangspunten van het Daltononderwijs. Daltononderwijs vatten we samen in de 3 pijlers :
VERANTWOORDELIJKHEID, ZELFSTANDIGHEID en SAMENWERKEN.

Onze troeven :
Uitgaan van verschillen! Leerlingen verschillen erg van elkaar. We denken aan verschillen in voorkennis, leerstijl, welbevinden, persoonlijkheid, tempo, creativiteit, gezinssituatie, culturele waarden, geslacht, …

Omgaan met verschillen binnen onze schoolse context betekent rekening houden met die verschillen die impact hebben op het leren en functioneren op school. Om zoveel mogelijk recht te kunnen doen aan de verschillen hebben we ondermeer gekozen voor een schoolstructuur waarbij we werken in stamgroepen en instructiegroepen.

Voor wiskunde en bepaalde onderdelen van taal werken we in stamgroepen en instructiegroepen, zodat elk kind zich ontwikkelt volgens eigen niveau en tempo. Naast directe instructie is er heel veel aandacht voor zelfstandig werk, actief leren door onderzoeken, ontdekken en coöperatie.
De stamgroep is de centrale groep waarin het kind leeft, werkt speelt en leert. Activiteiten als wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke opvoeding vinden plaats in de stamgroep. Daarnaast komen ook heel wat taaldomeinen hier aan bod. Ook de verwerking van de instructielessen vindt plaats binnen de stamgroep en dit binnen zelfstandig werkmomenten.

In de instructiegroep wordt optimaal aangesloten op het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen van ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau krijgen hier instructie voor wiskunde en voor enkele deelgebieden voor taal.

Op basis van de resultaten van genormeerde toetsen, in combinatie met de methodetoetsen en observaties wordt bepaald in welke instructiegroep het kind zal begeleid worden.
Efficiënt zorgbeleid met aandacht voor de onderwijsbehoeften, noden en zorg voor elk kind.

Schooluren: 

8u20 – 11u55 (ook op woensdag)
13u30 – 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voor- en nabewaking in de STIBO op school.
Voorbewaking vanaf 7u.
Nabewaking tot 18u (ook op woensdag).