De Boomhut

Adres: 

Boomstraat 77
9000 Gent
09 227 85 15
deboomhut.gent@skynet.be
www.deboomhutgent.be

Contactpersonen: 

Marleen Verplancke, directeur

Voorstelling: 

De GVBS de Boomhut is een basisschool aan de rand van de stad. We tellen ongeveer een 95 kleuters en 150 lagere schoolkinderen. Wij zijn een multiculturele school in een multiculturele buurt. Wij zijn een school met een warm hart voor iedereen.

Positief omgaan met elkaar, elkaar waarderen en respecteren, elkaars eigenheid beter leren kennen, zijn voor ons zeer belangrijk.

Het is de taak van het ganse team om te zorgen voor het welbevinden van iedereen: de kinderen, de ouders, het personeel, directie en iedereen die betrokken is bij de school.

Onze kleuterafdeling telt 4 kleuterklassen waaronder een aparte peuterklas.
De lagere school telt 7 klassen. Om aan de noden van elk kind te voldoen werken we voor taal en wiskunde in kleinere heterogene groepen.

Wij zijn een laagdrempelige school waar ouders altijd welkom zijn. De brugfiguur organiseert koffiemomenten voor de ouders. Daar kunnen de ouders elkaar ontmoeten of doen ze samen een activiteit.

Wij hebben een uitgebreide bibliotheek waar de kinderen gratis boeken kunnen ontlenen. Wij doen mee aan de gedichtendag, voorleesweek, vertelfestival,…..

Elke maand starten we met een maandopener. Daarin komt het jaarthema en het maandpunt aan bod, de jarigen worden in de bloempjes gezet, de kinderen krijgen de kans om iets naar voor te brengen, er is een gedicht van de maand, MOS-werking, ….

Kortom: de totale ontplooiing van elkeen is onze grote zorg : hoofd, hart en handen.

Schooluren: 

8u25 – 11u40 (woensdag tot 12u05)
13u – 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voor- en nabewaking:
Voorbewaking vanaf 7u.
Nabewaking tot 18u (ook op woensdagen).
De kleuters door een begeleidster van de STIBO(Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) in de Peerstraat. De lagere schoolkinderen door een begeleidster van de school zelf. De voorschoolse en naschoolse opvang gaan door op de school zelf.
Op woensdagnamiddag gaan de kleuters naar de STIBO.