De Triangel

Adres: 

Kartuizerlaan 70
9000 Gent
09/225 29 02
detriangel.dir@gent.be
http://www.triangel.gent.be

Contactpersonen: 

Pieter Dirix, directeur

Voorstelling: 

De kleuterschool bestaat uit 2 klassen onderbouw en 2 klassen bovenbouw. In de onderbouw is er naast de ondersteuning van een kinderverzorgster, ook ondersteuning van de IBO.
Zowel in onder- als bovenbouw is er extra klasondersteuning door een 'zorgleerkracht'.
De zorg voor ieder schoolkind staat immers in BS De Triangel centraal.

In de lagere school werken we niet met het klassieke jaarklassensysteem, maar met stam- en niveaugroepen.

In de stamgroepen komen Techniek & Wetenschap, Mens & Maatschappij, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vakken aan bod. Voor deze onderdelen vertrekken we vanuit de interesses, ervaringen, noden en vragen van onze kinderen.
Belangrijk hierbij is dat de kinderen voor deze vakken steeds op leeftijd zitten.
Voor Nederlands en wiskunde worden buiten de stamgroepen aan extra differentiatie gedaan. Op deze manier willen we werken op niveau van het kind. Voor de eerste, tweede en derde graad werken we met verschillende niveaugroepen. Daarnaast wordt vanuit het zorgteam korte individuele begeleiding voorzien.

In het lager onderwijs kiezen we bewust voor kleine klasgroepen (max 16 lln) en co-teaching. Ook in ons kleuteronderwijs worden verschillende leerkrachten bij het onderwijsloopbaanproces van uw kind betrokken.

De talrijke initiatieven die worden genomen hebben slechts 1 doel: een kind stééds laten vooruitgaan!
“Blijven zitten” als dusdanig gebeurt niet meer.
We merken dat, dankzij dit systeem, alle kinderen – van zeer sterk tot minder sterk – aan hun trekken komen.
Een kind wordt immers steeds benaderd op zijn niveau.

Schooluren: 

8u15 – 11u55
13u30 – 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voor- en nabewaking in de IBO binnen de school.
Voorbewaking vanaf 7u.
Nabewaking tot 18u (ook op woensdag).