De Loods

Adres: 

Patrijsstraat 12
9000 Gent
0495 85 18 07
deloods.dir@stad.gent
www.loods.stad.gent

Contactpersonen: 

Petra Rosseau, directeur

Voorstelling: 

We willen een Freinetschool zijn waar ouders, kinderen en personeel samen school maken.
We willen en groene school zijn waar kinderen leren door ervaringen via projectonderwijs.
We willen dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Freinetschool: door o.a. te werken met kringgesprekken, vrije teksten, brevetten, forum,…
Samen school maken: door o.a. een sterke ouderwerking, kinderraad,…
Groene school: sterke MOS-werking + we werken aan een GRoene en Actieve Speelplaats
Projectonderwijs: projectonderwijs is de basis van ons WO-onderwijs.
Talenten: door o.a. te werken met brevetten, ateliers en forum kunnen de kinderen hun talenten ontdekken en laten zien.
Zorg: we trachten elk kind de zorg te geven die het nodig heeft. Dit door regelmatig zorgoverleg tussen zorgcoördinator en leerkrachten. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken. In het schooljaar 2016-2017 krijgen we hierbij ook ondersteuning van een waarborgcoach (leerkracht buitengewoon onderwijs die expertise deelt met gewoon onderwijs).

Schooluren: 

8u20 – 11u55 (ook op woensdag)
13u30 – 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voor- en nabewaking in de school zelf.
Voorbewaking vanaf 7u.
Nabewaking tot 18u.