Freinetschool Het Eiland

Adres: 

Heldenplein 45
9000 Gent
09 226 27 77
eiland.dir@stad.gent

http://www.eiland.stad.gent

Contactpersonen: 

Brigitte Wolff, directeur

Voorstelling: 

Het Eiland is één van de meest rustig gelegen Freinetscholen te Gent. Vanuit de leefwereld van het kind wordt een leerrijke omgeving gecreëerd waarin elk talent de vrijheid krijgt om ontdekt te worden, te ontluiken en te experimenteren. Het is een ontmoetingsplaats van culturen, een speelplaats vol ervaringen en een startplaats voor de toekomst.

Leven is leren. In Freinetschool Het Eiland volgen de leefgroepen elkaar ook op. Volgens de schoolvisie worden de leerlingen gegroepeerd op basis van hun ontwikkeling, los van hun leeftijd. Zo leren ze op een natuurlijke manier van elkaar en op hun eigen tempo. In de leefgroepen wordt er coöperatief samengewerkt, zijn er praatrondes en staan de werkstukken centraal. De vakken heten “vrije tekst”, “wiskundig onderzoek” en “correspondentie”. Onderling overleg gebeurt zowel in de klasraad als in de schoolraad. Met de ouders als partners werkt de school samen aan een “ander” onderwijs.

Op dit moment is Het Eiland één van de kleinste scholen in Gent, maar er zijn verbouwingen op komst. Door de aankoop van het oud schoolgebouw naast de school zullen er in de toekomst meer plaatsen zijn voor de kinderen uit de buurt. Maar! Niet alleen de school zal er anders uitzien, ook de kerk naast de schoolnaast de school heeft ondertussen een verandering ondergaan. In de kerk huist nu de Circusplaneet. Dit is een organisatie die circuslessen geeft aan kleuters, kinderen, jongeren, ouders, fans, artiesten, mensen, onmensen, halfgoden, ... binnen enkele jaren zal de omgeving er met andere woorden helemaal anders uitzien!

Schooluren: 

8u20 – 12u10 (ook op woensdag)
13u45 – 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voorbewaking vanaf 7u. Nabewaking tot 18u (ook op woensdag). De voor- en naschoolse opvang gaat door in de school zelf.