Methodeschool De Buurt

Adres: 

Kartuizerlaan 20
9000 Gent
09 225 06 44 
de.buurt@skynet.be
www.debuurt.be

Contactpersonen: 

Anne Vanquaethem, directeur

Voorstelling: 

Een kleuter- en lagere school in jouw buurt, een buurtschool. Honderd joelende kinderen in een gezellig groot huis, een echte thuis. Geen speelplaats, maar een tuin. Geen klaslokaal, maar een huiselijke leefruimte.

Groepen, met kinderen van verschillende leeftijden, omdat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren. Leefgroepen met een juf én een meester. Leerstof uit het leven gegrepen. Je leert, je ontwikkelt, je leeft er.

Een boeiend eigentijds project, waarbij jij als ouder mee school maakt met je kind.
De kinderen leren al doende: zelf problemen oplossen, samenwerken, afspreken, gevoelens uiten, plannen, evalueren, rekenen, schrijven,… Daartoe bieden projecten alle kansen.
Een project start met een probleem dat de kinderen ervaren en in de groep willen aanpakken. Wat gebeurt er allemaal in een restaurant? Hoe maken we een elektrisch gezelschapsspel? Hoe gebruiken we het openbaar vervoer? Na het project volgt een inoefen- en uitbreidingsperiode. Alle vakken worden grondig aangepakt en ingeoefend.

In plaats van leerjaren zijn er 4 leefgroepen:

•De eerste leefgroep: instappende kleuters en eerste kleuter
•De tweede leefgroep: tweede en derde kleuterklas
•De derde leefgroep: kinderen van 6 tot 9 jaar
•De vierde leefgroep: kinderen van 9 tot 12 jaar
Alle leefgroepen hebben meerdere begeleiders.
Per groep zijn er dus kinderen van 2 of 3 verschillende leeftijden. Dat heeft meerdere voordelen. Zo is een kind afwisselend jongste, (middengroeper) en oudste. Zo blijft geen enkele kind doorheen de jaren de sterkste, zwakste, slimste, domste,… van de groep. De kinderen leren ook van elkaar. Omdat ze twee of drie jaar in dezelfde leefgroep blijven, kan meer rekening gehouden worden met hun eigen tempo. De begeleiders kennen de kinderen dan ook door en door.
Ouders worden gevraagd mee te werken in de leefgroep van hun kind (bij projecten, zwemmen, uitstap, lezen, knutselen, spelen,…). Er zijn regelmatig bijeenkomsten van ouders en leerkrachten waarop het projectwerk en het leefgroepgebeuren worden besproken.

De inbreng van ouders in de school is niet te onderschatten. Ze werken en beslissen mee. Veel ouders verzetten praktisch werk. Ze houden toezicht over de middag of ’s avonds, ze doen klussen tijdens de klussenweekends, ze helpen mee bij feesten, ze zitten in het schoolbestuur of in het bouwteam, ze helpen mee bij het poetsen van de leefgroep, enz.

Schooluren: 

• Voormiddag: van 08u40 tot 12u10 op maandag, dinsdag en vrijdag
• Voormiddag: van 08u40 tot 12u op donderdag
• Namiddag: van 13u30 tot 15u40
• Op woensdag van 8u40 tot 11u50

Voor- en nabewaking: 

Voorbewaking vanaf 8u15.
Nabewaking tot 18u.
Nabewaking op school tot 16u30 (woensdag 12u30) en daarna in het IBO, waar de kinderen naartoe gebracht worden.