Sint-Salvator

Adres: 

Sint-Salvatorstraat 14A
9000 Gent
09/223 68 44 of 0486/787683
directie@sint-salvator.be
www.sintsalvator-basisschool.be

Contactpersonen: 

Tamara Sinia, directeur

Voorstelling: 

In aangename, ruime en verzorgde lokalen wordt met een hart voor kinderen les gegeven.
Op een persoonlijke en positieve wijze geven wij onderwijs aan kinderen.

Onze schoolwerking is opgebouwd rond zeven ankerpunten: Gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie. Deze universele waarden trachten wij elke dag samen met de kinderen, ouders en personeelsleden na te leven.

In de kleuterschool zitten kinderen samen met leeftijdgenootjes. De peuters hebben een eigen peuterklas waardoor de eerste kennismaking met de school heel vlot verloopt. De kleuters worden door een enthousiast en dynamisch team kleuterleerkrachten begeleid in hun ontwikkeling.

Vanaf 8.10 uur staan de deuren van de kleuterklassen open voor ouders. Zo ontstaat spontaan een goed contact tussen thuis en school. Regelmatig worden ouderactivteiten georganiseerd.

In de lagere school zitten de kinderen in jaarklassen. De leerlingen worden door een team competente en betrokken leerkrachten optimaal begeleid. Leren en ontwikkelen worden positief opgevolgd door leerkrachten i.s.m. met leerlingenbegeleiders. Er wordt aandacht besteed aan onderwijs op maat zodat kinderen optimaal kunnen leren en positief ontwikkelen.

Onze school schenkt veel aandacht aan beweging, sport en een gezonde levensstijl. Er wordt wekelijks 2 uren gym voorzien voor alle klassen. Tweewekelijks gaan we zwemmen. Frequent nemen alle klassen deel aan sportactiviteiten. Er is een aanbod sport op woensdagnamiddag. Er is wekelijks rugschool voor alle kinderen van de lagere school. Wij doen mee aan Tutti frutti en sensibiliseren i.k.v. gezonde voeding.

Schooluren: 

8u25 – 12u
13u35 – 15u30
op woensdag: 8u25 – 12u

Voor- en nabewaking: 

Op school: van 7u30 tot 16u gratis door eigen personeel.
In IBO ’t Sleepken (Karthuizerlaan) van 7u tot 18u.
Personeel van de school en van IBO 't Sleepken brengen de leerlingen uit de voor-/nabewaking van en naar de school ’s morgens en ’s avonds.