Steinerschool De Teunisbloem

Adres: 

Elyzeese Velden 8
9000 Gent
09 234 39 08 
andreberben@gmail.com
www.deteunisbloem.be

Contactpersonen: 

Andre Berben, directie

Voorstelling: 

De Teunisbloem is een jonge school die werkt vanuit de steinerpedagogie, een antroposofisch geïnspireerde visie op mens, kind, opvoeding en onderwijs.
Vanuit deze visie vinden wij het belangrijk om niet alleen de cognitieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren maar om ruimte te geven aan hun totale ontwikkeling. Verschillende kunstzinnige vakken (schilderen, tekenen, handwerken,muziek, eurtimie, boetseren, houtbewerking…) staan daarom vanaf de kleuterklas al op het programma.

Kinderen zijn welkom op onze school rond de leeftijd van 3 jaar en komen dan in de peuterklas terecht.
Ritme en omhulling zijn hier de sleutelwoorden: een kind kan immers pas ontwikkelen als het zich echt veilig voelt. Als de kinderen 4 worden, stappen ze over naar de kleuterklas waar ze 3 jaar bij dezelfde juf blijven. In een kleuterklas zitten dus kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud. Door de leeftijdsheterogene samenstelling van deze groepen, leren de kinderen van elkaar. Ze krijgen hier de kans om al spelend te groeien, te leren en te ontwikkelen. Schrijf- en oefenblaadjes zal je in onze kleuterklassen niet terugvinden! Wel planken, doeken en blokken waar ze naar hartenlust hun creativiteit mee kunnen ontplooien. Het buiten spelen krijgt hier ook een belangrijke plaats. Op 6-jarige leeftijd gaan kinderen naar de lagere school en komen ze terecht in een klas met enkel leeftijdsgenoten. De leerkracht gaat 6 jaar mee met dezelfde klasgroep en krijgt hierdoor een hechte band met zijn kinderen.
Doorheen de klassen van de lagere school wordt de leerstof aangeboden op een manier die aangepast is aan de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen.
Zo zal rekenen in de eerste klas voornamelijk via de beweging aangeboden worden, het lezen en schrijven via verhalen en beelden. Het toneelstuk dat elk jaar door elke klas gespeeld wordt, zal één van deze verhalen uitbeelden.
Daardoor ontstaat er een verbinding met de leerstof die dieper gaat en zich niet beperkt tot oppervlakkige reproductie.
Vreemde talen krijgen al vanaf het eerste leerjaar een plaatsje in ons lessenrooster. Frans en Engels worden via liedjes en spelletjes aangeleerd.
Maar zoals op elke andere school zullen onze kinderen ook zaken als werkwoordsvervoegingen, kommagetallen, procentberekeningen en nog veel meer onder de knie moeten krijgen!

Via een efficiënt uitgewerkt zorgbeleid worden de kinderen van nabij opgevolgd en indien nodig geremedieerd. Hierbij speelt de frequente communicatie met ouders een grote rol.
Op het einde van de rit behalen onze kinderen hun getuigschrift basisonderwijs. Dit getuigschrift is door de overheid gelijkwaardig verklaard aan het getuigschrift dat uitgereikt wordt door andere gesubsidieerde scholen.
Na de basisschool stappen de meeste kinderen over naar het middelbare Steineronderwijs. Anderen kiezen voor een richting die hen beter ligt.

Ouders nemen in de school een belangrijke plaats in. Ze realiseren mee de school. Je kind inschrijven op onze school, brengt ook voor de ouders tal van nieuwe ervaringen en uitdagingen met zich mee.
Het ouderengagement op onze school mag je zeer ruim interpreteren en beperkt zich niet tot ‘pannenkoeken bakken op de opendeurdag’. Wij verwachten van ouders betrokkenheid bij wat er op school leeft en gebeurt. Ouders kunnen taken opnemen die louter ondersteunend zijn maar zij zijn ook volwaardig vertegenwoordigd in de bestuurlijke organen van onze school.

Schooluren: 

8u30 – 12u20 (ook op woensdag)
13u20 – 15u

Voor- en nabewaking: 

Voorbewaking vanaf 7u30.
Nabewaking tot 18u00, behalve op woensdag.

Er is een STIBO in de buurt (‘Mandala’, Jozef II-straat 28) waar de kinderen terecht kunnen. Er kan begeleiding voorzien worden van en naar de STIBO.