Jenaplanschool Hippo's Hof

Adres: 

Hippoliet Lammensstraat 10
9000 Gent
09 235 24 30

0470 20 43 68

Hipposhof.dir@stad.gent

 www.hipposhof.stad.gent

Contactpersonen: 

Inge Willem, directeur

Voorstelling: 

Jenaplan
Brede School, buurtschool
Nieuwe school in groei: schooljaar 2017-2018 tot en met vierde leerjaar

Hippo’s Hof is een Jenaplanschool. Elk kind is uniek en de school wil elk kind aanbieden wat het nodig heeft. De algemene leerstof wordt aangeboden en de eigenheid van het kind staat centraal. Wereldoriëntatie krijgt een centrale plaats in het onderwijs. Kinderen leren door samen spelen, samen werken, samen praten en samen vieren. Het is een school waar je leert samenleven.
We werken met stamgroepen. Kinderen van verschillende leeftijden en niveaus zitten in één groep. De onderbouw zijn de kleuters. De lagere school heeft een middenbouw en een bovenbouw.

Schooluren: 

8u20 - 11u55 (ook op woensdag)
13u30 - 15u25

Voor- en nabewaking: 

Voor de kleuters is er opvang voorzien in het Stibo van 7u tot 18u.
Voor de kinderen van de lagere school is er buitenschoolse opvang van 7u30 tot 18u.