Jenaplanschool De Kleurdoos

Adres: 

Onderwijsstraat 8 - 10
9050 Ledeberg
09 231 22 78
kleurdoos.dir@stad.gent
kleurdoos.sec@stad.gent
http://kleurdoos.gent.be

Contactpersonen: 

Cathy Vynckier, directie

Julie Fichefet, brugfiguur

Caramea Walraeve, STIBO verantwoordelijke (09/211.15.27)
 

Voorstelling: 

Jenaplanschool De Kleurdoos is een methodeschool die het kind en zijn interesses centraal stelt. De doelstellingen worden niet enkel bepaald door de algemene ontwikkelingsdoelen en eindtermen, maar ook door de mogelijkheden en interesses van het kind zelf.

De Kleurdoos telt 6 kleutergroepen en 8 groepen in de lagere school.

De kinderen doorlopen de hele basisschool in vijf zogeheten stamgroepen, die heterogeen samengesteld zijn. In deze stamgroepen, met telkens twee leeftijden bij elkaar, leert het kind omgaan met verschillen in mensen, tempo’s, interesses en mogelijkheden.

Bij de kleuters spreken we over de kleuterbouw, met de jongste en de oudste kleuters.

In de lagere school spreken we over de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

Binnen de werking van onze school besteden we heel wat aandacht aan het verwerven van vaardigheden zoals samenwerken, plannen, ondernemen, zorgen voor, communiceren, …

In een Jenaplanschool neemt wereldoriëntatie een belangrijke plaats in op het weekrooster. Kinderen leren daarin om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen dichtbij en verder weg, en met vragen rond de zin van het leven en de wereld.

Ouders zien wij als een belangrijke partner in ons onderwijs.

Schooluren: 

8u20 - 11u55
8u20 – 11u55 13u30 – 15u25 (niet op woensdag)

Voor- en nabewaking: 

Voor- en naschoolse opvang in de school zelf.
Voorschoolse opvang voor kleuters vanaf 7u in STIBO De Kereltjes (in het schoolgebouw). Voor kinderen van de lagere school vanaf 7u30.
Naschoolse opvang tot 18u (ook op woensdag).