Onze-Lieve-Vrouwcollege

Adres: 

Langestraat 70
9050 Ledeberg
Ingang kleuters : Kleine Kerkstraat 3
Ingang lagere school : Zuidstraat
olvcledeberg.secretariaat@gmail.com
www.olvcledeberg.be

Contactpersonen: 

Bernadette Vyncke, directeur, via secretariaat, 0470 97 97 08
Magali Degroote , brugfiguur, 0470 97 97 09
Liesbeth Vromman, zorgcoördinator, 0470 97 97 28

Voorstelling: 

In onze multiculturele buurtschool zijn alle kinderen welkom.  In de 12 kleuterklassen en de 18 klassen van de lagere school houden we bewust de klasgroepen klein  (gemiddeld 18-20 kinderen).  Onze peuters worden opgevangen in een aparte groep.  Voor hen is tevens een slaapklasje ingericht.

De dagelijkse werking van het dynamisch leerkrachtenteam is geankerd aan volgende punten : 

Streven naar totale ontplooiing en gelijke kansen

Op onze school krijgen alle kinderen oneindig veel kansen om binnen een multiculturele maatschappij te groeien in kennis, in manuele vaardigheden maar ook in heel wat sociale vaardigheden.

Bij het streven naar kennis kan er gerekend worden op een goed uitgebouwde zorgwerking, op de eerste plaats gegeven door de klasleerkracht maar stevig ondersteund door het zorgteam. Zo is er oog voor de leerwinst van ieder individueel kind bij de uitbouw van zijn/haar schoolloopbaan.

Onze leerlingen krijgen op school ook de kans om op ontdekking te gaan naar hun creatieve, expressieve, technische vaardigheden: toneel, dansexpressie, zang, creatieve technieken, ICT-competenties, ... Het krijgt allemaal een plaats in onze school.

De sociale vaardigheden worden voortdurend aangesproken in de omgang met zo'n rijke multiculturele verscheidenheid. Kinderen leren conflicten via onderling gesprek oplossen of door een klassengesprek of o.l.v. onze leerlingenbegeleider.

Verdieping

We streven naar een leven in een respectvolle gemeenschap, waar verschillen tussen kinderen geen struikelblokken zijn, maar kansen tot ontplooiing. Dit betrachten we in een jaarlijks uitgebouwd nieuw jaarthema dat op een ludieke manier wordt aangebracht en gevisualiseerd. Waarden als respect, doorzetting, dankbaarheid, ... worden belicht.  Bij belangrijke momenten in het schooljaar wordt ook tijd gemaakt om samen in verbondenheid te vieren.

Samenwerking

We streven naar een positieve samenwerking met onze ouders via onthaalmomenten, georganiseerde oudercontacten, losse contacten aan de poort, de kleuterverjaardagen, via klasmomenten.

De samenwerking met de buurt krijgt via de vele initiatieven van 'Brede School' i.s.m. de andere plaatselijke scholen en organisaties gestalte. Ook klasinitiatieven worden door de plaatselijke afdeling van Ziekenzorg of De Vijvers gul onthaald.

Via de voorbereidingen van de Eerste Communie en de schoolvieringen wordt de link naar de parochie gelegd.

Tot slotsom

Iedereen is welkom op onze school en het is onze betrachting de kinderen een rustig, veilig en geborgen gevoel te geven. In die geest willen we werken aan de maximale  ontplooiing van elk kind en voor hen zorg dragen met al onze mogelijkheden.

Schooluren: 

8.20 uur - 11.35 en 12.55 uur - 15.20 uur (ma-di-do-vr)
8.20 uur - 12.00 uur (woe)

Voor- en nabewaking: 

Voor- en nabewaking op de school zelf.
Voorschool vanaf 7.30 uur, naschool tot 17.30 uur.
Woensdagnamidag tot 16 uur voor de kleuters op school, VZW Jong neemt de opvang van de lagere school op zich.

Aan de school is een tevens een internaat verbonden.