Freinetschool Het Tandwiel

Adres: 

Sint-Bernadettestraat 258
9040 Sint-Amandsberg
09/323 51 80

tandwiel.dir@stad.gent

 

Contactpersonen: 

Brigitte Wolff, directie

Voorstelling: 

Op de site wordt gewerkt met de Freinetpedagogiek. Het Tandwiel zal een Freinetschool worden voor kinderen van 2.5  jaar tot en met 12 jaar. De school- en de klaswerking zullen steunen op het gedachtengoed van Célestin Freinet. Het Tandwiel is een coöperatieve werk-, leer- en leefplek. Een plek waar kinderen, leerkrachten en ouders samen school maken, samen verantwoordelijkheid dragen. Het Tandwiel heeft oog voor de verschillen tussen kinderen en kiest bewust voor een heterogene groepssamenstelling.

De kinderen doorlopen de basisschool in 4 leefgroepen:

·        1ste leefgroep : kleuters classe unique

·        2de leefgroep: 1ste en 2de leerjaar

·        3de leefgroep: 3de en 4de leerjaar

·        4de leefgroep: 5de en 6de leerjaar

 

De kinderen leren in hun leefgroep van elkaar en met elkaar. Het leren is experimenteel zoeken en uitproberen. De ervaringen van de kinderen vormen het uitgangspunt het leren. Het team zorgt voor een krachtige en veilige leeromgeving. Om de uitgangspunten te realiseren maakt het team gebruik van diverse freinettechnieken zoals de kring, vrije teksten, natuurlijk leren, projecten, onderzoek, vrije expressie, correspondentie, ateliers, buurtwandelingen, klasraad( klasoverleg) en schoolraad( overleg tussen de verschillende klassen).

De kring is de start van de dag. Uit de kring komen ideeën voor teksten, onderzoeken, projecten muzische creaties enz.

Wat de kinderen leren op school moet betekenis hebben; schrijven om ervaringen vast te leggen, te kunnen vertellen. Op verkenning gaan buiten de schoolmuren, bossen, boerderijen, musea, stad,… Onderzoeken is kennis opdoen en kennis delen met elkaar. Het werk in de klas is een afwisseling van individueel werk en groepswerk.

De vrije teksten vormen de basis voor het lees- en taalonderwijs.

De schoolraad en de klassenraad dragen bij tot het democratisch leren samenleven.

De accenten liggen vooral op: zorg dragen  voor elkaar, zorg dragen voor het materiaal en omgeving en zorg dragen voor een rustige, aangename werksfeer.

Voor het schooljaar 2016-2017 start de school starten met kleuters geboren in 2014, 2013 en 2012 en een Stibo. De kinderen van verschillende leeftijden zullen samen in één klas zitten.

De volgende schooljaren groeit de school verder uit naar een volwaardige basisschool met: vier 1ste leefgroepen, twee 2de  leegroepen, twee 3de leefgroepen en twee 4de leefgroepen.

Het schooljaar 2018-2019 start de 2de leefgroep 

Schooluren: 

De school start om 8u20. Om 10u is er een pauze voorzien van een ½ uur. De kinderen eten dan fruit en krijgen tijd om zich buiten uit te leven. Om 10u30 starten we terug met de werktijd tot 12u10 en gaan dan in lunchpauze. Om 13u45 starten we terug met werken tot 15u25. Op woensdagmiddag is er geen school. We stoppen dus om 12u10. De kinderen kunnen op woendagmiddag wel ook terecht in het STIBO (= stedelijk initiatief voor buitenschoolse opvang)

Voor- en nabewaking: 

Wordt voorzien in de STIBO. De STIBO opent om 7.00 uur, de avondopvang loopt maximum tot 18 uur.