De Klavertjes

Adres: 
Contactpersonen: 

Sven Onghenae, directie

Voorstelling: 

Basisschool De Klavertjes is een groen geïnspireerde school die inzet op duurzame ontwikkeling en techniek. De Klavertjes groeit naast een (toekomstig) kinderdagverblijf en STIBO (Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) uit tot een kleinschalige basisschool waar ervaringsgericht onderwijs, onderzoekend leren met oog voor talenten van kinderen een perfecte balans vindt met een geprogrammeerd aanbod.

Het coöperatieve luik blijft steeds op de voorgrond door een zeer goede samenwerking tussen het STIBO, de school en de kinderen en de ouders.

Talentnamiddagen (samen met groot-en ouders) worden steeds belangrijker in het aanbod.

Het curriculum bepalen en schrijven we samen uit met team en directie.

We voorzien een volledige nieuwbouw die ook perfect aansluit op dit ecologisch verhaal.

De ruime groene zone blijft en we werken aan MOS (Milieuzorg Op School) en het realiseren van GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaats).

Schooluren: 

Voormiddag
07:30 tot 08:20: vooropvang
08:20 tot 10:00: klastijd
10:00 tot 10:25: pauze (soep)
10:25 tot 11:55: klastijd
11:55 tot 13:30: middagpauze De kinderen gaan naar huis of blijven op school onder toezicht van leerkrachten/begeleiders.
Namiddag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
13:30 tot 14:20: klastijd
14.20tot 15:20: klastijd
15.20 tot 15.25: fruitmoment 

Voor- en nabewaking: 

Er is avondopvang vanaf 15:25 tot 18:00.

De kinderen gaan naar huis of blijven onder toezicht van leerkrachten/begeleiders, aanwezigheden worden om 16:00 genoteerd. Ze kunnen hun huiswerk maken en nadien een gezelschapsspel spelen, lezen, teken of bij mooi weer buiten spelen. Alle kinderen worden afgehaald, ten laatste om 18:00.

Wie alleen naar huis gaat in de loop van de avondopvang brengt een briefje mee van de ouders.

Op woensdagnamiddag zorgt een begeleider ervoor dat de kinderen in een ontspannen sfeer en onder toezicht een prettige vrije namiddag doorbrengen.