’t Groen Drieske

Adres: 

Voordries 31
9050 Gentbrugge
tel 09 230 20 73
groendrieske.dir@stad.gent

Contactpersonen: 

Sven Onghenae, directeur

Voorstelling: 

Samen naar een ervaringsgerichte, duurzame school in beweging

't Groen Drieske is een groen geïnspireerde, ervaringsgerichte freinetschool die inzet op duurzame ontwikkeling.
't Groen Drieske profileert zich als een kleinschalige basisschool waar ervaringsgericht onderwijs, onderzoekend leren met oog voor talenten van kinderen, samengaat met duurzaam leren.
We willen vooral goed en kwaliteitsvol onderwijs bieden. Het pedagogisch project is geïnspireerd door het natuurlijk leren.
In eerste fase zal het projectonderwijs ontwikkeld worden doorheen de lagere school.
Het leergebied 'wereldoriëntatie' wordt samen met het leergebied 'muzische vorming' volledig geïntegreerd.
Want ook expressie is een belangrijk onderdeel van de projectwerking. Sommige dingen lenen er zich toe om een toneeltje over te maken, iets anders kan beter geschilderd worden of in klei geboetseerd worden.
De doorgaande lijn zal worden uitgezet en leerdoelen nauwkeurig geregistreerd, geëvalueerd en gerapporteerd.

Het coöperatieve luik blijft steeds op de voorgrond door een zeer goede samenwerking tussen het STIBO, de school en de kinderen en de ouders. Goede communicatie , helder taalgebruik en transparantie vinden we heel belangrijk. Daarnaast zal het zorgbeleid een hefboom functie krijgen in het ondersteunen van het leerkrachtenteam.
Waardoor de zorgbehoeften en -noden van elk individueel kind/leerling ruime aandacht zal krijgen.
Tegen 2017 voorzien we naast het reeds vernieuwde stibo en kleuterschool , een nieuwbouw lagere school die ook perfect aansluit op dit ecologisch verhaal. De groene zone blijft en we blijven werken aan MOS (Milieuzorg Op School) en het realiseren van GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaats) in een later stadium.

Schooluren: 

8u25 tot 11u55
13u30 tot 15u25

Voor- en nabewaking: 

7u tot 18u