Freinetschool De Spiegel

Adres: 

Zwijnaardsesteenweg 250
9000 Gent
09/243.80.20
Despiegel.sec@stad.gent
Despiegel.dir@stad.gent
www.despiegelgent.be

Contactpersonen: 

Sofie Vanhove, directeur

Voorstelling: 

Welkom!
Freinetschool De Spiegel is een methodeschool die de kinderen en hun interesses centraal stelt.
Onze doelstellingen worden niet enkel bepaald door de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, maar tevens door de interesses van het kind zelf.
Als klasorganisatie kiezen wij voor leefgroepen. Op sociaal vlak biedt deze organisatie veel groeikansen. J
Jonge kinderen leren van hun oudere klasgenoten, de oudsten leren hun verantwoordelijkheid t.o.v. de jongsten te nemen.
Eerste leefgroep (2,5 j – 3j)
Tweede leefgroep (4j – 5j)
Derde leefgroep (1ste lj – 2de lj)
Vierde leefgroep (3de lj – 4de lj)
Vijfde leefgroep (5de lj – 6de lj)
In de leefgroepen zijn er praatrondes, wordt er samengewerkt en staan de werkstukken centraal.
We werken met vrije teksten, doen aan levend rekenen, houden leerlingenraad en knutselen in ateliers.
Met de ouders als partners werken we aan een leerrijke toekomst.

Schooluren: 

8.20u – 11.55u
13.30u – 15.25u
Op woensdagmiddag is er geen les. De kinderen kunnen wel in de opvang blijven.

Voor- en nabewaking: 

Voorschoolse opvang vanaf 7.30u
Naschoolse opvang tot 18u.