Sint-Lievenscollege

Adres: 

Keizer Karelstraat 12, 9000 Gent
09 225 05 93
directie.slckeizerkarel@telenet.be
www.slckeizerkarel.be

Contactpersonen: 

Mieke Van Belle, directeur

Voorstelling: 

Sint Lievencollege Keizer Karelstraat is …

… een school waar elk kind een naam heeft.
Alle leerkrachten kennen de kinderen bij naam, ze zijn geen nummer.De kinderen worden als individu benaderd. Er zijn veel klasoverschrijdende projecten en de kinderen leren omgaan met kinderen van alle leeftijden. Elk kind leert dat hij/zij mag zijn zoals hij/zij is.

… een school waar een kind zich thuis voelt.
Sint Lievenscollege is een school met veel aandacht voor het welzijn van kinderen. Elk kind krijgt extra aandacht daar waar hij of zij het nodig heeft. Zowel kinderen die het wat moeilijker hebben als kinderen die wat meer aankunnen worden persoonlijk begeleid. Naast de schoolse focus op leren en presteren is er een enorme zorg voor de beleving en de emoties van een kind. Dit stimuleert een positief zelfwaardegevoel waardoor faalangst geen kans krijgt.

… een school die elk kind stimuleert in discipline en creativiteit.
Sint Lievenscollege is een school die de meerwaarde van klassiek onderwijs combineert met vernieuwende onderwijsmethodes. Een kind krijgt er de nodige structuur en discipline aangeboden. Tegelijkertijd wordt gefocust op de inbreng van het kind waardoor creativiteit, autonomie, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel gestimuleerd worden.

… een school waar een kind leert leven in de maatschappij zoals die nu is.
Waarden, normen en competenties zoals gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, samenwerken, luisteren naar elkaar, respect… worden in de verf gezet zodat elk kind sterker wordt en leert omgaan met de realiteit van diversiteit in de maatschappij. In de hogere leerjaren komt de actualiteit veelvuldig aan bod.

…een school die over de muren kijkt
De leeromgeving van de kinderen wordt uitgebreid buiten de schoolmuren. Leeruitstappen, openluchtklassen, bezoeken en activiteiten in de stad en daarbuiten zorgen ervoor dat de kinderen op een open manier kennis maken met en oog krijgen voor natuur, cultuur, maatschappij en sport.

… een school met een dynamisch lerarenteam dat er elke dag voor gaat.
Op Sint Lievenscollege komen leerkrachten werken met een hart voor de kinderen en een passie voor hun job. Elke dag zetten ze zich ten volle in om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden met oog voor vernieuwende methodieken. Zij investeren in klasoverschrijdende projecten die ze samen met de kinderen uitwerken en vorm geven.

… een school waar elke ouder zich welkom voelt.
Sint Lievenscollege is een open school naar ouders toe. Ouders kunnen steeds terecht bij de leerkrachten. Via het oudercomité kunnen ouders advies geven bij het nemen van beslissingen op schoolniveau. Het schoolteam werkt verschillende drempelverlagende acties uit om ouders bij het schoolgebeuren te betrekken; bvb. fruitmoekes, leesouders, zwemouders, atelierdag, ….

…een school die investeert in kwalitatieve naschoolse opvang voor alle kinderen.
Elke avond krijgt een kind, indien gewenst, begeleiding bij huiswerkopdrachten. Leerkrachten ondersteunen, stimuleren en volgen de kinderen op bij het maken van huiswerk en instuderen van lessen. Op die manier leren zij studeren.
Er worden budgetvriendelijke naschoolse sportactiviteiten georganiseerd op school zodat alle kinderen toegang kunnen hebben tot kwaliteitsvolle naschoolse activiteiten.

… een school waar de directie dicht bij de kinderen en de ouders staat.
Een moderne invulling van de directiefunctie maakt dat naast het pedagogisch en organisatorisch leiden van een school en een lerarenteam, zij alle kinderen kent en toegankelijk is voor ouders

Schooluren: 

8u40 – 11u50
13u10 – 15u30 (op maandag tot 15u55)
op woensdag: 8u40 – 12u

Voor- en nabewaking: 

Op school: van 7u30 tot 16u gratis door eigen personeel. Betalende opvang op school vanaf 16u tot 18u, op ma-di-do-vrij en van 12u15 tot 16u.
We werken samen met IBO Yoyo (Kammerstraat): van 16u tot 18u, woensdag van 14u tot 18u
Zij brengen uw kind dan van de school naar de IBO.