De Wijze Eik

Adres: 
Contactpersonen: 

Miquel Plets, directeur
Martine Waeytens, directeur

Voorstelling: 

- GO! De Wijze Eik is een school met een sterk pedagogisch klimaat waar kwaliteit en zorg prioritair zijn.
- Binnen het cognitieve luik streven we ernaar om kinderen zelfstandig te leren werken en samen tot oplossingen te komen.
- Elke leerling kan zich ontplooien tot een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities.
- Leerlingen en leerkrachten mogen zichzelf zijn. Wij hebben respect voor ieders eigenheid en ondersteunen iedereen in zijn zwaktes en/of sterktes.
- Wij streven naar een open communicatie en moedigen in dat opzicht inbreng van en samenwerking met leerlingen en ouders aan.

Schooluren: 

- kleuterafdeling : 08u30 – 11u40 (op woensdag tot 12.05) en 13u30 – 15u30

- lagere afdeling : 08u30 – 12u05 (ook op woensdag) en 13u30 – 15u30

Voor- en nabewaking: 

- ochtendopvang : 07.00 – 08.00
- avondopvang : 16.00 – 18.00
- woensdagnamiddag : 12.20 – 18.00