Sint-Lieven Kolegem

Adres: 

Vrije kleuterschool Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 144, 9030 Mariakerke
09/226.39.77
Directie.kleuter@sintlievenkolegem.be

Vrije lagere school Sint-Lieven Kolegem
Eeklostraat 7 & 144, 9030 Mariakerke
09/226.52.73
Directie.lager@sintlievenkolegem.be

Contactpersonen: 

Kathy Caboor, directeur kleuter
Didier Vandenhaute, directeur lager

Voorstelling: 

Missie Sint Lieven Kolegem

We geloven in talenten, vanuit het principe van de meervoudige intelligentie, en we gaan op zoek naar de talentenkiemen die in elk uniek kind aanwezig zijn. Het ontwikkelen van die talenten, op welk vlak die ook liggen, zet de deur open naar de vorming van een brede persoonlijkheid. Daarbij is het belangrijk dat elk kind zich thuis voelt op onze school.

Onze zin in het leven groeit vanuit het Christelijk mens-zijn. In een sfeer van geborgenheid en wederzijds vertrouwen gaan we om met de grote diversiteit van onze reële leefwereld. Het verbindend omgaan met die verscheidenheid, waarbij de school een weerspiegeling is van de maatschappij, is een vaardigheid waaraan we veel belang hechten.

We moedigen de kinderen aan om zin te krijgen in leren, het verwerven van kennis en inzichten en het oefenen van vaardigheden. We stimuleren de gezonde nieuwsgierigheid waarmee elk kind geboren is, de interesse in het nieuwe en de honger naar ontmoetingen.

Het erkennen van de individuele talenten biedt ons de kans om maatwerk na te streven, vanuit de brede zorgwerking en het gelijke-kansenbeleid.

Onze werkwijze is samen school maken. Dit vraagt participatie van ouders, kinderen en het team. We streven naar een hoge betrokkenheid, openheid en een sterke communicatie. We kiezen voor vorming en kwaliteitsbewaking in een immer groeiende en evoluerende school, in de gedachte van het levenslang leren.

Schooluren: 

8.25 uur tot 11.35 uur (op woensdag tot 12 uur)
13.15 uur tot 15.35 uur

Voor- en nabewaking: 

Voorschoolse opvang vanaf 7 uur
Naschoolse opvang en studie tot 18 uur.
Woensdagnamiddag van 12 uur tot 18 uur.