Freinetschool De Vlieger

Adres: 

Dendermondsesteenweg 53, 9000 Gent

Contactpersonen: 

Griet Vandenabeele
tel. 09/228.29.77
devlieger.dir@stad.gent

Voorstelling: 

De Vlieger, een (basis)school voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar is een Freinetschool.
Dat wil zeggen dat de schoolwerking en de klaspraktijk in belangrijke mate steunt op het gedachtengoed van Célestin Freinet.
De Vlieger wil een school zijn met oog voor verschillen tussen kinderen.
In De Vlieger zitten de kinderen in groepen die naar leeftijd betrekkelijk heterogeen zijn.
We vinden namelijk dat kinderen die afwisselend de jongste en de oudste zijn in een groep, op sociaal en cognitief gebied meer ontwikkelingskansen hebben.
In De Vlieger zorgen we voor een veilige en krachtige leeromgeving.
De kinderen leren met en van elkaar. Ze leren zorg dragen voor elkaar, samen te beslissen en samen verantwoordelijk te zijn.
Wat kinderen leren op school moet betekenis hebben, bv. lezen en schrijven om ervaringen vast te leggen en te kunnen meedelen.
Verder gaan klein en groot dikwijls buiten de schoolmuren op verkenning.
De kinderen nemen daarbij vaak het initiatief: ze brengen ideeën aan en de oudsten organiseren ook zelf.
Naast diverse daguitstappen gaat elke groep van het lager elk jaar een paar dagen op extra-muros vanaf de tweede leefgroep.
De Vlieger is een MOS-school. MOS staat voor Milieuzorg Op School. Zorg dragen voor het milieu behoort tot een van onze prioriteiten.
De Vlieger is een multiculturele school, wat een weerspiegeling is van de buurt waarin de school gelegen is.
De Vlieger maakt dan ook deel uit van de Brede School werking Sint-Amandsberg.
Op onze school wordt aandacht geschonken aan meertaligheid.
Door de thuistalen van de kinderen op school een plaats te geven, beogen we een positieve attitude ten aanzien van het Nederlands en alle andere talen die op school vertegenwoordigd zijn.
Dit heeft een positieve invloed op het welbevinden van alle kinderen.
Op De Vlieger zijn de ouders meer dan welkom.
Ouderparticipatie krijgt vorm via o.a. de Vliegerouderwerkgroep, de MOS-werkgroep, de moedergroepen, het feestcomité, het onthaal 's ochtends in de klas en de informele overlegmomenten op de speelplaats na school.

Schooluren: 

8u20 tot 12u05
13u45 tot 15u25

Voor- en nabewaking: 

7u30 tot 18u