School in je buurt

School in je Buurt maakt van Gentse scholen buurtscholen

Is je kind geboren in 2018? Start nu reeds de zoektocht naar een geschikte school. Gent telt 97 kleuterscholen, verspreid over 25 wijken. School in je Buurt laat ouders kennismaken met hun buurtscholen.

School in eigen wijk 

Gent telt veel jonge gezinnen, die in de 19de-eeuwse gordel.een betaalbare woning vinden en er zich thuis voelen. Maar bij de zoektocht naar een school voor hun kind, kiezen ze niet altijd voor een buurtschool. Of ze volgen vrienden, buren en kennissen naar een school buiten de buurt. Of ze vinden wél een school in hun wijk, maar rijden toch verscheidene hen onbekende scholen voorbij. Zo wordt voor veel ouders een school verderop vanzelfsprekend, al vinden ze dit zelf  jammer. Alleen blijft het moeilijk de stap te zetten naar een onbekende school.

Ouders bezoeken samen buurtscholen
 
School in je Buurt verlaagt de drempel door ouders samen te brengen op infoavonden, tijdens en na de schoolbezoeken. Zo wordt meteen duidelijk dat je niet de enige bent die een buurtschool overweegt voor je kind. Dit vergemakkelijkt de keuze voor een school in je wijk.

Scholen bieden kwaliteit

Scholen in stadswijjken gekenmerkt door een grote diversteit hebben ervaring met deze realiteit en hoe ermee om te gaan. Toch hebben ouders soms - onterecht - het idee dat het aanbod op deze scholen synoniem is met kwaliteitsverlies of zwakkere taalontwikkeling. Ouders die de scholen bezoeken, staan echter telkens weer versteld van de dynamiek en kwaliteit van deze scholen. Ze kiezen voluit voor een buurtschool omdat ze overtuigd zijn van de aanpak, het onderwijs op maat en de maximale ontwikkelingskansen voor elk kind.

13 wijken nemen deel 
 
Bijna 60 scholen in 13 Gentse wijken nemen deel aan het project School in je Buurt. Ze doen dat omdat ze geloven in de meerwaarde van een sociaal-cultureel gemengde buurtschool. Kinderen leren immers ook van elkaar. Onderzoek wijst uit dat kinderen die zich ontwikkelen in een diverse samenleving, op veel vlakken meer leren. Zo wordt diversiteit een troef voor scholen.

Deelnemende scholen per wijk
Meer info en inschrijvingen vanaf 1 december 2019.