School in je buurt

School in je buurt maakt van Gentse scholen buurtscholen

Is uw kindje geboren in 2016? Start nu reeds uw zoektocht naar een geschikte school. Gent telt 97 kleuterscholen, verspreid over 25 wijken. School in je Buurt probeert ouders te laten kennismaken met hun buurtscholen.

MOMENTEEL IS HET NOG NIET MOGELIJK OM IN TE SCHRIJVEN VOOR SCHOOL IN JE BUURT 2019

Klik hier om meteen in te schrijven voor de wijkwandelingen. 

School in eigen wijk  

Gent telt heel wat jonge gezinnen. Heel wat gezinnen wonen in de 19de eeuwse gordel. Ze vinden er een betaalbare woning (al dan niet met tuin), en voelen zich er thuis. Maar als ze een school zoeken voor hun kind, volgen ze vaak vrienden, buren en kennissen naar scholen buiten de buurt. Of ze vinden een school in hun wijk, maar rijden toch verschillende onbekende scholen voorbij. Voor veel ouders, werd een school verderop vanzelfsprekend, al vinden ze dit zelf vaak jammer. Liever zien ze hun kinderen opgroeien in een diverse school in de eigen buurt. Alleen kennen ze die scholen verderop vaak beter dan de scholen om de hoek. En alleen de stap naar een onbekende school zetten blijft moeilijk.

Ouders zetten samen de stap
 
School in je buurt verlaagt de drempel door ouders samen te brengen op infoavonden, tijdens en na de schoolbezoeken. Zo wordt meteen duidelijk dat je niet de enige bent die een buurtschool overweegt. Samen met andere ouders voor een school kiezen, verlaagt de drempel.

De scholen bieden kwaliteit
 
Ouders vrezen dat scholen in hun diverse buurt gelijk staan met kwaliteitsverlies of zwakkere taalontwikkeling. De ouders die de scholen bezochten stonden echter versteld van de dynamiek en kwaliteit van deze scholen. Ze kozen voor een buurtschool omdat ze overtuigd werden van de aanpak en het onderwijs op maat van elk kind.

13 wijken nemen deel 
 
Scholen van 13 Gentse wijken nemen deel aan het project: binnenstad, Mariakerke, Bloemekenswijk, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Brugse Poort-Rooigem, Gentbrugge, Ledeberg - Moscou Vogelhoek, Nieuw Gent - UZ, Gent-Sint-Pieters, Rabot - Blaisantvest - Sint-Amandsberg (centrum) en Sint-Amandsberg Bernadettewijk. Ze doen dat omdat ze geloven in de meerwaarde van een buurtschool. Ze doen dit omdat ze geloven in de meerwaarde van een sociaal cultureel gemengde school want kinderen leren ook van elkaar. Kinderen die samen opgroeien met kinderen van diverse etnische en sociaaleconomische achtergronden, leren op veel vlakken meer.